நாளிதழ் செய்தி : காஜாமலை புத்தர் : 2008

1993 முதல் மேற்கொண்டு வருகின்ற களப்பணியின்போது கீழ்க்கண்ட புத்தர்சிலைகள் தனியாகவும், பிற அறிஞர்களோடு இணைந்தும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. 2008இல் களப்பணியின்போது திருச்சி காஜாமலையில் கண்ட புத்தர் சிலை தொடர்பான நாளிதழ் செய்திகளைக் காண்போம், வெளியிட்ட இதழ்களுக்கு நன்றியுடன். 


Comments

  1. பணி மேலும் சிறக்கட்டும்...

    ReplyDelete
  2. வாழ்த்துகள் ஐயா. தங்களின் தேடல் தொடரட்டும்

    ReplyDelete

Post a Comment